Vriendschappelijk petanquen dat doe je bij ons !!!

Beste Vrienden,

Ik moet jullie, met veel spijt, meedelen dat Jeanke ons gisteren verlaten heeft.

Na zich lang te hebben verzet, heeft hij gisteren de strijd opgegeven en is vredig van ons heen gegaan.

 

Vaarwel, men vriend
In goed en kwaad, zo trouw.
We lachten saam, deelden verdriet
En nu, t'is uit, ik rouw
Jij gaf me meer dan ik u gaf,
m'n falen wil je 't vergeven.
Maar over de grenzen van het graf
Als vriend blijf j' altijd leven.

Danny Raes

PC Libertus